تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

در این وبلاگ از این به بعد در هر هفته خلاصه قسمتی از یک کتاب مهم حقوقی را خواهیم نوشت در این قسمت خلاصه حدود پنجاه صفحه از حقوق مدنی جلد اول دکتر امامی را به خدمتتان ارائه مینمائیم :

جهات مختلفه حقوق: 1- از جهت تاریخی :از منشاء پیدایش وسیر تکامل علم حقوق وعوامل پیدایش آن بحث میگردد ازجهت تاریخی حقوق مدنی ما ازحقوق جعفری (امامیه) سرچشمه گرفته است.2- از جهت حقوقی: که تحقیق دراصول وقواعدی است که قوانین موضوعه برآن استوار است.3- از جهت تطبیقی: عبارت است از مطالعه درقوانین موضوعه کشورهای دیگروسنجش بین آنها وتعیین موارد تشابه واختلاف به منظور دانستن قانونی که بیشتر میتواند منافع اجتماعی را تامین بنماید.4- از جهت فلسفی: عبارت است از تحقیق در علت وضع قوانین وسنجش سود وزیان اجتماعی آن وپیدا کردن طرح بهتری که بیشتر بتواند منافع اجتماعی افراد را تامین کند.5- از جهت قضائی:فهمیدن معانی مواد مختلف ودانستن قواعد واصولی که قوانین موضوعه کشوری مبتنی برآن است. رسیدگی قضائی جنبه فنی علم حقوق میباشدودارای سه مرحله است:1- تشخیص مورد اختلاف ومنشاء نزاع بین متداعیین 2- یافتن حکم مورد اختلاف طبق قوانین موضوعه کشوری 3- رسیدگی به ادله دعوی& درموارد زیر قانون صراحت ندارد:1- قانون کامل نباشد. 2- قانون صریح نباشد. 3- قانون متناقض باشد. :که بر دوقسم است : اول) تزاحم :وآن درصورتی است که دو عنوان مختلف که هریک دارای حکم مخصوص میباشد درمورد واحد درعمل جمع شود مثلاً :رجوع از اذن به گذاردن سر تیر بردیوار اختصاصی همسایه که دو حکم با هم بوجود میاید:1- لزوم رفع سرتیر به خاطر رجوع مالک چرا که اذن دهنده هر موقع میتواند از اذن رجوع کند 2- عدم جواز رفع تیر زیرا وضع آن به اجازه مالک بوده ورفع آن موجب اضرار صاحب سرتیر میباشد.   ب) تعارض: وآن در صورتی است که دو قانون با یکدیگر درمفاد اختلاف وتضاد داشته باشد. تعارض درصورتی پیش میاید که اول) دوقانون هردو دارای قوه قانونی باشد. دوم ) آن دو قانون به صورت موارد زیرنباشند:الف) عام وخاص ب) مجمل ومبین ج) مطلق ومقید   د) حکومت وورود * درتعارض هیچ یک ازقوانین  بردیگری مقدم نیست ناچار هردو قانون ساقط میشوند.4- درقضیه مطروحه قانون وجود نداشته باشد. * درموارد چهارگانه فوق بر اساس آیین دادرسی مدنی دادگاه باید موافق روح و مفاد قوانین وعرف وعادت مسلم قضیه را فیصله دهند.:منظور از1- روح  قوانین مو ضوعه: اصول وقواعد حقوقی وهمچنین نظریه های علمی میباشد که مبنای قوانین مذکور قرار گرفته است .2- مفاد قوانین: مفهوم قوانین است مانند مفهوم مخالف وموافق  * ** اموال ومالکیت: مال: چیزی است که بتواند مورد دادو ستد قرار گیرد واز نظر اقتصادی ارزش مبادله دارد . * اموال مادی : اموالی هستند که میتوان آنها را لمس نمود.مانند میز ،خانه * اموال غیر مادی : اموالی هستند که وجود مادی ندارند ،ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده وقانون هم آن را شناخته است. مانند حق تالیف ،حق اختراع ، حق تصنیف . کلیه حقوق عینی غیر از حق مالکیت مانند حق ارتفاق ،حق انتفاع ، وهمچنین حق دینی (طلب) از اموال غیر مادی به شمار میرود.* توجه: نداشتن مالک دراموال مادی امکان پذیر است مانند مباحات ولی در اموال غیر مادی مانند حق عینی (غیرمالکیت ) چون تصورحق بدون صاحب ممکن نیست. &حق مالکیت چون کاملترین حق عینی است وتمامی منافع اقتصادی مال را دربردارد با موضوع خود که مالکیت باشد درعرف یکی شناخته میشود به طوری که مالک اسب وخانه میگوید خانه من .اسب من. & اعیان : اموال مادی است که در خارج موجود است وبه وسیله حس لامسه میتوان آنها را لمس نمود  مانند خانه * منافع: چیزی است که از اعیان استفاده وبه تدریج حاصل میگردد ومستقیماً قابل لمس نمیباشد.مانند : نمائات وثمره .& به نظر بعضی از علما قبض غیر منقول با تخلیه وتصرف دادن به مشتری صورت میگیرد. اموال غیرمنقول به چهار دسته تقسیم میشود :اول- اموالی که ذاتاً غیر منقول هستند. اراضی تنها فرد غیرمنقول ذاتی میباشدکه شامل معادن وسنگ خاک میشود.دوم - اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول هستند .این اموال دارای سه شرط میباشد .الف) ذاتاً منقول باشد.ب) درزمین یا ساختمان به کار رفته باشد  ج) هرگاه بخواهند آن را از زمین یاساختمان جدا کنند خراب یا ناقص گردد یا نقص یا خرابی در محل پیدا شود.بنابراین1- میخی که جدا کردن آن موجب خراب شدن محل گردد غیرمنقول بوده2-ثمره ومیوه تا زمانی که چیده نشده اند غیر منقول است3-اشجار وشاخه های بریده نشده آن غیرمنقول است4-  ولی تلفن دیواری وکنتور برق وپرده که بوسیله میخ به دیوار آویخته شده غیرمنقول نمیباشدسوم - اموالی که درحکم غیر منقول هستند این اموال عبارتند از اموالی که ذاتاً منقول هستند مانند گاو ،شخم ،بذر ،کود از حیث صلاحیت دادگاهها وبازداشت آنها درحکم غیر منقول میباشد.چهارم) اموالی که تابع غیر منقول هستند که عبارتند از :1- حق انتفاع ازاموال غیر منقول مانند عمری ورقبی سکنی ،ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول میباشد.2- حق ارتفاق مانند حق العبور 3- حق حریم 4- حق تحجیر 5- حق وثیقه نسبت به اموال غیرمنقول 6 – دعاوی را جع به اموال غیرمنقول مانند خلع ید ،رفع مزاحمت ،تصرف عدوانی وهمچنین دعاوی مطالبه خسارت از غیرمنقول واجرت المثل * توجه : مال الاجاره مال غیر منقول برخلاف موارد فوق منقول است  زیرا دراثر عقد اجاره برای مستاجر تعهد به دادن مال الاجاره ایجاد میگردد. وهمچنین دعوی راجع به دین حتی اگر  دین حاصل ازغیرمنقول باشد منقول میباشد مانند ثمن بیع ص 37 * اموال منقول : بردوقسم است : 1- اموالی که ذاتاً منقولند، که دو شرط دارند: الف) نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد   ب) نقل آن موجب خرابی خود مال ویا محل آن نشود 2- اموالی که درحکم غیرمنقول هستند : کلیه دیون از قبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت درحکم منقول میباشند ولو اینکه مبیع ویاعین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.  منظور از دین کلیه تعهداتی است که درنتیجه اجرا آن ،مال منقول بدست آید اگرچه تعهد ناشی از انتقال مال غیر منقول باشد.* اموال زیر منقول میباشند: 1- حق انتفاع از منقول 2- حق وثیقه براموال منقول 3- دعاوی راجع به اموال منقول4- حق اختراع وتالیف وتصنیف5- دینی که موضوع آن غیرمنقول است 6- حق شرکا درشرکت تجاری   توجه: حق شرکاء در شرکتهای مدنی چون شرکت شخصیت حقوقی ندارد اگر سرمایه آن غیرمنقول باشد غیرمنقول میباشد.*
طبقه بندی: تلخیص حقوق شامل خلاصه مهمترین کتابهای حقوقی،
[ جمعه 7 بهمن 1390 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت