تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

قبل

قبل از شروع بحث، لازم به یادآوری دو نكته است:

الف ) تعدد زوجات از ابتكارات اسلام نیست و قبل از اسلام نیز بوده است. بطوری كه گویا از نظر یهود حلال بوده و در مسیح نیز نصی در آن مورد نیست، بنابراین چون مسیح نیز مبلغ یهود بوده می‌توان گفت در آن نیز حلال بوده است. حضرت ابراهیم كه پیوسته مورد احترام اصحاب دیانتهای آسمانی است و همچنین انبیایی مانند یعقوب، داوود، موسی بیش از یك زن داشته‌اند. ویل دورانت در تاریخ تمدن می‌گوید: «علمای دین در قرون وسطی چنین تصور می‌كردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پیغمبر  اسلام است در حالی كه چنین نیست.»گفته اند كه حضرت یعقوب علیه السلام 99 زن داشته است.

ب ) حلال بودن تعدد زوجات یك امر مطلق نیست، توضیح اینكه، حتی در بعضی مواقع تعدد زوجات ممنوع است. چرا كه مصداق آیة شریفه: «فان خفتم  الًا تعدلوا فواحدةً»[1] اگر شخصی از عدم اجرای عدالت در برخورد با زوجات ترس داشته باشد مجاز به ازدواج نیست. آنچه كه از آیه معلوم است:

الف ) تعدد زوجات برای هوسرانی و خوشگذرانی نیست بنابراین باید به هوسرانانی كه از حلال بودن تعدد زوجات سوء استفاده كرده و برای ارضای تمایلات نفس به آن متمسك می‌شوند هشداربدهیم. چرا كه این افراد توانایی اجرای عدالت را نخواهد داشت و بنابراین تعدد زوجات برای آنان جایز نیست.چرا كه خدا می‌فرماید: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم»[2] یعنی حتی اگر بكوشید نیز نمی‌توانید میان زنان متعدد، عدالت بكار برید و عادل باشید. پس در عمل تعدد زوجات صرفاً برای افرادی كه میتوانند عدالت را رعایت نمایند مجاز میباشد، كه البته تعداد آنها نیز محدود میباشد.

ب ) جواز تعدد زوجات برای یك امر مقدس و بالاتر از خواهشهای نفسانی می‌باشد، ولی چنانكه می‌بینیم در گذشته و حال مخالفین از تعدد زوجات به عنوان یك حربة تبلیغاتی استفاده می‌كنند. ویل دورانت در تاریخ تمدن ص 507 می‌گوید : «در اروپا هیچ یك از رسوم شرق بقدر تعدد زوجات بد معرفی نشده و دربارة هیچ رسمی هم اینقدر نظر اروپا به خطا نرفته است.»  اما اینكه چرا تعدد زوجات در اسلام آزاد است ؟ درجواب باید بگوییم كه داشتن همسر یكی از نیازها وحقوق مسلم، هر زن و مرد است چرا كه آن یك میل طبیعی و غریزی است و انسان همچنان كه احتیاج به غذا، آب، اكسیژن و غیره دارد به همسر نیز نیاز دارد. بنابراین باید برای رفع این نیاز قوانین حقوقی وضع شود و از آنجا كه در بعضی مواقع بنا به علل مختلف تعداد زنان جامعه خیلی بیشتر از مردان یك جامعه هست ،در ازدواج یك به یك، تعداد قابل ملاحظه‌ای زن بی شوهر خواهد ماند. بنابراین لازم است قوانینی وضع شود تا در چنین مواقع بحرانی به كمك تعداد بی شماری از دختران و زنان بی‌شوهر كه در معرض امراض مختلف روانی و نیازهای مادی هستند، بشتابد. با این بیان و مصداق آیات شریفه تجدید فراش یك امر مقدسی بوده، وفقط برای ارضای امیال شهوانی نمیباشد. ودرحقیقت  ازدواج مجدد،بیشتربرای كمك به زنان و جامعة زنان است نه برای ارضای میل شهوانی مردان. راوایاتی نیز این مطلب را تائید میكند: «عن محمد بن سنان عن الرضا (ع): كتب الیه فیما كتب: و من علل اربعه نسوه لرجل واحد لانهن اكثرمن الرجال»[3]حضرت میفرماید یكی از دلایل اینكه مرد میتواند با چهارتا زن ازدواج كند این هست كه تعداد زنان بیشتر از مردان هست.  اینكه چرا تعداد خانمها بیش از آقایان است دلایل مختلفی ارائه شده است بطوری كه ویل دورانت علت آن را در كارهای كشاورزی می‌داند «در زوال این عادت (تعدد زوجات) عوامل چندی دخالت كرده است ، زندگانی كشاورزی كه حالت ثباتی دارد سختی و ناراحتی زندگی مردان را تقلیل كرده است و مخاطرات كمتر شده است و بهمین  جهت عده مرد و زن تقریبا متساوی یكدیگرشده» ولی به نظر می‌رسد ویل دورانت بدون تامل دست به قلم زده است چرا كه زیاد بودن جمعیت زنان چندان به كار كشاورزی مربوط نیست و دلایل دیگری نیز در آن دخیل است:«به علل مختلف می‌توان ادعا كرد كه تعداد خانمها در جوامع بیش از آقایان می باشد از جملة این علل مقاومت بیشتر زنان در مقابل عوامل خارجی و بیماری زا می باشد بر طبق آمارهای به دست آمده حد  متوسط عمر زنان بیشتر از عمر مردان است به علت داشتن سیستم ایمنی قویتر داشتن هورمونهای جنسی به خصوص و برخی خصوصیات ساختمانی، تحمل آنان را در برابر عوامل بیماری زا بیشتر می كند. به واسطة وجود این هورمونها سكته های قلبی در زنان كمتر از مردان است و مقاومت زنان به واسطة داشتن چربی زیر جلدی در مقابل سرما بیش از مردان است و همچنین این ذخیره چربی یك ذخیرة غذایی نیز می باشد كه در گرسنگی ها زنان را مقاومتر از مردان می كند بنابراین در گرسنگیها وسرماها مردان تلفات بیشتری نسبت به زنان می دهند.[4]» در هر حال موارد دیگری نیز غیر از موارد مذكور در این امر دخیل بوده از جمله تفاوت سیستم كروموزومی زن ومرد میباشد ،در زنها آللهای مشابه بعضی از امراض وابسته به جنس را پوشانده ولی در مردها به علت تفاوت xy كروموزمهای جنسی امراض مذكور به ظهور رسیده و مردها بیشتر در معرض تلفات قرار می گیرند و اما مهمترین دلیل كه نسبت زن ومرد را چه در گذشته و چه دراین دوره به هم می زند جنگ و خونریزیهائی است كه بیشتر دامن مردها را می گیرد، بطوری كه نسبت زن به مرد بعد از جنگ جهانی  دوم در آلمان  صد به شصت و اندی شد وگفته شده كه درصد قابل توجهی از مهاجرین آلمان به كشورهای خارجی را زنانی تشكیل می دادند كه برای ازدواج دست به مسافرت می زدند و به همین دلیل(گویا) تعدد زوجات درآلمان آزاد گردیده است .

لازم به ذكرهست كه چه بسا تعداد زنان در بعضی جوامع بیش از مردان باشد،  ولی تحقق این امر قابل توجه نیست وبه صورت زودگذر و ناپایدار خواهد بود. در هر حال عدم تناسب تعداد زن و مرد در بیشتر كشورها مشهود بوده و ترازوی تعداد زن سنگین تر است. به عبارت دیگر تفاوت تعداد زن ومرد به زبان علمی وبه تعبیرآماری تفاوت معنی داری است بطوری كه راسل نیزاین مشكل را می بیند و درصدد حل آن برمیآید.« به نظر راسل دانشمند وفیلسوف معروف غرب در انگلستان كنونی بیش از دو میلیون زن زائد بر مردان وجود دارد و بنابر عرف(عرف تك همسری) باید همواره  عقیم بمانند و این برای آنها محرومیت بزرگی است.» می گوید «زنان محروم، شوهران زنان دیگر را بدزد، بچه‌های بی‌پدری  كه ازاین راه بوجود می آید دولت تكفل كند.»[5]این هست راه حل پیشنهادی یك دانشمند معروف غربی . آیا راه حل پیشنهادی راسل مطلوب است یا راه حل  اسلام عزیر، انتخاب به عهدة خوانندة گرامی است.

دراینجا متذكر میشود كه امروزه به خاطر سیطره ای كه جهان غرب بردنیا دارد،رفتار آنها الگوی جهانیان شده وهرچیزی را كه جهان غرب به عنوان هنجار معرفی میكند ،آن امر به عنوان یك چیز خوب شناخته میشود، و مطالبی هم كه ازطرف آنها  به عنوان ناهنجاری مطرح میشود ،دردنیای امروزه به عنوان یك امر قبیح شناخته میشود. متاسفانه جهان غرب  نیز نسبت به رفتارهای گذشته خود تعصب نشان داده و نسبت به اشتباهات خود به آسانی اعتراف نمیكنند.  بنا به گفته محققین و صاحب نظران ، آنها حتی نسبت به مطالب علمی ورفتارهای اجتماعی تعصب خاصی داشته و حاضر نیستند  ، اشتباهات مسلم خود را بپذیرند. به عنوان مثال دررشته حقوق،درباره زمان انعقاد قرار داد  مطالبی مطرح است . یكی از سوال ها این هست، كه چه  زمانی قرار داد های مكاتبه ای و شبیه به آن  منعقد میشود،آیا زمانی كه قبول اعلام میشود یا قبول اعلان میشود ،آیا زمانی كه قبول به دست طرف مقابل میرسد یا زمانی كه قبول پست میشود؟بنا به گفته یكی از اساتید (آقای دكتر عابدیان دركلاسهای حقوق مدنی )‌ با وجود اینكه حقوقدانان انگلیسی به اشتباه بودن رویه خود پی برده اند  آنها به جای اصلاح آن و اعتراف به اشتباهات خود درمقام توجیه رویه غیرمطلوب خود برآمده و آنها با توجیه رویه نامطلوب خود، آن را به شكل مطلوب تفسیر مینمایند.

غربی هایی كه خود سالیان متمادی گرفتار قوانین غلط و خانمان سوز نكاح وطلاق بوده اند ،چگونه میتوانند سرمشق دیگر كشورها باشند. همچنان كه گفته شد نه تنها قوانین مربوط به ازدواج آنها نمیتوانست مشكلات جامعه جهانی را  حل كند ،به طوری كه دیدیم ،زنان آلمانی بعد از جنگ جهانی برای پیدا كردن شوهر به كشورهای دیگر مهاجرت میكردند ، بلكه قوانین آنها در مورد طلاق نیز قابلیت تقلید را ندارد . آنها طلاق را جایز نمیدانند ، وبه این دلیل ، زن وشوهری كه زندگی مشترك آنها  به بن بست رسیده است ، و ادامه زندگی برای آنها ممكن نیست ، با مشكلات غیر قابل وصف روبرو میشوند . اگر كتابهای حقوق بین الملل خصوصی را مطالعه كنید ، صفحات زیادی از این كتابها  درباب حل تعارض مربوط به تابعیت و طلاق میباشد. زنان و مردانی كه  دیگر قادر به ادامه زندگی با همسرانشان نبوده اند ، برای رها شدن از دست ازدواج مذكور مجبور بودند كه كشور خود را ترك كرده و به یك كشور دیگر بروند. البته این هم كار آسانی نبود. بدیهی است، فقط آنهایی قادر به این كار بودند كه مكنت مالی وتوان جسمی كافی برای آن داشتند. برای اثبات ادعای خود متن زیر را میاوریم:« خانم دو بوفرمن كه اصلاً بلژیكی بود درنتیجه ازدواج  با پرنس دوبو فرمن تبعه فرانسه شد . درآن زمان یعنی قبل از سال 1884 میلادی در فرانسه طلاق قانوناً جایز نبود. خانم دوبوفرمن میخواست به كلی از قید زناشوئی رهایی یابد وطلاق بگیرد . برای نیل به این هدف در سال1875 تابعیت آلمان را بدست آورد و برای طلاق به دادگاه آلمان مراجعه كرد و در همان سال موفق شد از دادگاه حكم طلاق خود را بگیرد و به فاصله چند روز ازتاریخ صدور حكم بایك نفرشاهزاده رومانی به نام پرنس بی بسكو ازدواج كند و با شوهر دوم خود به فرانسه مراجعت نماید . شوهر اول این خانم به استناد آنكه طلاق او باطل است علیه او اقامه دعوای زوجیت كرد. دادگاه فرانسه حكم بطلان طلاق و درنتیجه حكم بطلان نكاح ثانوی را صادر كرد و دیوان كشور فرانسه حكم دادگاه تالی را به استناد اینكه به دست آوردن تابعیت آلمان به قصد تقلب نسبت به قانون فرانسه بوده و فرار از مقررات قانون دولت متبوع خود بوده است ابرام نمود.»[6]

 25-سوره النساء‌ آیه 3

26-النساء آیه 129

[3] حقوق زن دراسلام و جهان علامه یحیی نوری

[4] جوانان  ازدواج ومسائل جنسی: دكتر خالقی

[5] حقوق زن در اسلام :استاد مطهری

30-الماسی ،نجاد علی، حقوق بین الملل خصوصی صفحه 200
طبقه بندی: تعدد زوجات در اسلام،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 06:36 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت