تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

تعهد به نفع شخص ثالث:

در مقاله های دیگراز همین وبلاگ گفتیم که نظام حقوقی اسلام   در مبانی و اصول از دیگر نظامهای حقوقی دنیا برتر بوده است. بحث ما در این مقاله در مورد تعهد به نفع شخص ثالث میباشد
ادامه مطلب

طبقه بندی: برتریهای نظام حقوق اسلام نسبت به نظامهای حقوقی دیگر کشورها،
[ چهارشنبه 14 دی 1390 ] [ 09:37 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

قبل

قبل از شروع بحث، لازم به یادآوری دو نكته است:

الف ) تعدد زوجات از ابتكارات اسلام نیست و قبل از اسلام نیز بوده است. بطوری كه گویا از نظر یهود حلال بوده و در مسیح نیز نصی در آن مورد نیست، بنابراین چون مسیح نیز مبلغ یهود بوده می‌توان گفت در آن نیز حلال بوده است. حضرت ابراهیم كه پیوسته مورد احترام اصحاب دیانتهای آسمانی است و همچنین انبیایی مانند یعقوب، داوود، موسی بیش از یك زن داشته‌اند. ویل دورانت در تاریخ تمدن می‌گوید: «علمای دین در قرون وسطی چنین تصور می‌كردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پیغمبر  اسلام است در حالی كه چنین نیست.»گفته اند كه حضرت یعقوب علیه السلام 99 زن داشته است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: تعدد زوجات در اسلام،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:36 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

مقدمه

در سال 1386 قانونی تحت عنوان قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی به تصویب رسید . همچنان که ازنام آن برمی آید این قانون به بهانه تسهیل وتسریع درتنظیم اسناد رسمی به تصویب رسیده است.

اگر چه تسهیل وتسریع درتنظیم اسناد امری مطلوب بوده ودر کل مورد پسند میباشد ولی نباید آن را دستاویزی برای برهم زدن اصول اولیه قانون گذاری قرار داد. اصولی همچون عدالت ، جلوگیری ازفساد مالی واقتصادی آنچنان مهم ومقدس بوده که نباید آن را با هیچ مصلحتی معامله کرد ودر حقیقت عمده رسالت قانون وقانون گذرای برپائی عدالت وایجاد نظم درجامعه ومقابله با ظلم ونابرابری درجامعه می باشد . متاسفانه دراین قانون مصالح مذکور رعایت نشده وقانون تسهیل ازابعاد مختلف قابل نقد بوده ونه تنها درقوانین مذکور اصول ومبانی حقوقی رعایت نشده است بلکه در قوانین مذکور مقررات ومبانی حقوق عمومی ( حقوق شهرداری ومالیاتی ) نیز مورد توجه قرار نگرفته است. دراین مقاله آنرا از بعد مالیاتی مورد بررسی قرار میدهیم. قبل از تصویب این قانون، براساس ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم هرگونه سند، بالاخص سند نقل انتقال برای املاک ،مستلزم اخذ گواهی موضوع ما ه 187 ازادارات امور مالیاتی بود. ولی بعد از تصویب این قانون استثنائهای غیرموجه دراین امر بوجود آمد.  به عنوان مثال به موجب ماده  شش آئین نامه اجرائی قانون مذکور ، به شرط تعهد پرداخت بدهی مالیاتی توسط خریدار اخذ گواهی مذکور ضروری نمیباشد ودفاتر اسناد رسمی میتوانند بدون اخذ آن سند تنظیم کنند

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق مالیاتها،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:28 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

یکی از قواعدی که در حقوق خصوصی بالاخص در قسمت مسئولیت مورد بحث قرار می گیرد قاعده اقدام است .  در حقیقت هرگاه شخص  عملی را انجام دهد که باعث شود از عمل شخصی دیگر ضرر ببیند این قاعده حاکم می گردد[1] و به عبارت دیگر کسی با علم و قصد و رضا ضرر و ضمانی را بپذیرد.[2][1] . سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی  1382،صفحه 129.

[2] . ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه،نشرمیزان صفحه 225


ادامه مطلب

طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:21 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

مقدمه : یکی از قواعدی که می توان احکامی در راستای این قاعده در حقوق مالیات ها صادر نمود هم از حقوق مذکور استثنائهایی بر این قاعده وارد کرد قاعده الخراج بالضمان است گرچه مفهوم حدیث مبهم است و فقها احتمالات زیادی در این مورد داده اند ولی از آنجا که یکی از مهمترین  معانی خراج ، جزیه و مالیات است و چه بسا مفهوم واقعی و اصلی قاعده نیز در این زمینه بوده است و از طرف دیگر بر اساس این قاعده در حقوق مالیات ها می توانیم احکام مناسب و حقوقی صادر کنیم لذا بررسی این قاعده نیز در این پایان نامه بی ربط نمی باشد:


ادامه مطلب

طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:17 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

یکی دیگر از قواعدی که در حل سوالات و قضایای مالیاتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد وخیلی از اشکالات امور مالیاتی را حل کند قاعده «العقود تابعه للقصود» است در حقیقت می توان گفت بنیان اخذ مالیات به این قاعده مربوط می گردد. همچنان که مکرراً گفته شده است ، به علت عدم استفاده از نیروهای حقوقدان و متخصص ،چندان به این قواعد در سازمان امور مالیاتی اعتنا نمی شود. در حالی که این قواعد می توانند کلید حل بسیاری از مشکلات و سوالات قرار گیرد .


ادامه مطلب

طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:14 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

مبحث اول: مباحث مهمی ازحقوق خصوصی درباره قاعده «لاحرج»

بند اول: معنای قاعده و الفاظ آن

«حرج- حرجاً الرجل : اذنب . احرج ه:‌واقعه فی الاثم. حرج- حرجاً الشیئ : ضاق . الحرج:الضیق،المكان الضیق الكثیر الاشجار. حرج:حرم.» [1]

حرج در لغت به معنای ضیق ،محدودیت ،تنگی و در تنگنا قرار گرفتن است . به معنای جائی كه درختان انبوه در آن قرار دارد نیز بكار رفته است و همچنین به معنای دشواری، و گناه نیز استفاده شده است.[2]

عسر- عِسراً‍ و عُسراً الزمان: اشتدّ . عَسُر: ضد یسرو سهل. عسّر علیه : خالفه.[3]

بعضی ها معتقد هستند كه در این قاعده عسرو حرج هر دو به یك معنی است.[4]

 

ولی بعضی از بزرگان دیگر حرج را اعم از عسر می دانند و به نظر آنها عسر دشوارتر از حرج است[5]  به نظر می رسد این استنباط صحیح تر است چرا كه قاعده ترجمه الفاظ این است كه  وقتی دو كلمه با هم به كار می رود معانی مختلف داشته باشند.

مفهوم حقوقی و فقهی این قاعده این است كه :«هرگاه تكلیفی دشوار و مشقت بار باشد ساقط می شود.» اما اینكه حد و اندازه دشواری و سختی باید تا چه اندازه باشد تا آن تكلیف ساقط شود، محققین عبارات و ملاكهای مختلفی را بیان نموده اند از جمله آنها این است « اقوال این است كه باید اقتصار نمود بر حد و اندازه ای از عسر و حرج شدید كه تحمل آن عادتاً سخت و دشوار باشد.»[6] [1] . المنجد فی اللغة والاعلام،الطبعة الحادیه والعشرین ،دارالمشرق بیروت ،صفحه 240.

[2] . ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، چاپ یازدهم ، نشرمیزان ، صفحه190،بهار 1389

[3] . المنجد فی اللغه والاعلام،الطبعة الحادیه والعشرین ،دارالمشرق بیروت صفحه 246.

[4] . ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، چاپ یازدهم ، نشرمیزان ،صفحه 190 ،بهار 1389

[5] . ملا احمد نراقی،عوائد الایام، صفحه61

[6] . محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، جلد هفتم، صفحه149


ادامه مطلب

طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 04:04 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

یکی از قواعد مهم حقوقی و فقهی قاعده لاضرر است. به طور اجمال ، بر طبق این قاعده که در ذیل بحث خواهیم کرد ، هرگونه ضرر و خسارت به دیگران منع شده است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 03:58 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

وقتی به افراد و قوای مختلف و احزاب و طایفه های مختلف و تفکرات مختلف و تمایلات مختلف و وسوسه های مختلف و قومیت های مختلف و روحیات مختلف درجامعه نگاه میکنیم ، بدون تردید وجود یک ناظم و رابط در آنجا محسوس است تا این اختلافها و مناقشات و وسوسه ها و تشتت آراء را از بین ببرود و در نتیجه صلح و امنیت که بهترین موهبت الهی است را به انسانها به ارمغاان بیاورد. و از همه مهمتر بین قوای سه گانه (مجریه و قضائیه و مقننه ) هماهنگی ایجاد کرده و اختلاف آنها را از بین ببرد. در حقیقت جامعه شبیه پیکر انسان است ؛


ادامه مطلب

طبقه بندی: ولایت فقیه از نظر فقهی و حقوقی،
[ دوشنبه 12 دی 1390 ] [ 09:46 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

نام کتاب : حقوق مالیاتها از منظر حقوق خصوصی

نویسنده :محمد رضا عباسی

انتشارات: نگاه بینه

شماره تلفن انتشارات: 66492933-66414255

نویسنده در این کتاب ضمن تفسیر مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم  اصطلاحات حقوقی مرتبط با آن را نیز بیان نموده و آنها را تفسیر نموده است . همچنین ارتباط و تعارض احتمالی بین عناوین حقوقی مذکور را بیان کرده است . وی هفتاد پیشنهاد با ارزش را نیز برای تغییر مواد قانون مالیاتها پیشنهاد داده است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق مالیاتها، معرفی کتاب،
[ پنجشنبه 8 دی 1390 ] [ 09:44 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

در این مقاله نظام حقوقی اسلام را با نظامها حقوقی دیگر کشورهای دنیا مقایسه خواهیم کرد. قبل از شروع بحث لازم است بگویم که امروزه کشورهای غربی به خاطر  برتری در تکنولوِژی  و بالاخص داشتن انواع تسلیحات نظامی  خفه کننده و وسایل تبلیغاتی نه تنها اموال مادی دیگر کشورها را به یغما میبرند ، و برای تصاحب مخازن نفت و گاز و طلا وغیره دیگر کشورها ،در آن کشورها همیشه جنگ و خونریزی راه می اندازند ، بلکه توانائی ها و دارائی ها و فرهنگها و گذشته دیگر کشورها را منکر شده و دارائی های معنوی آنها را نیز مصادره میکنند . مثلاً گیاه یا میوه ای که خاستگاه طبیعی آن فلان کشور آسیائی است و شاید بعد از چند کشور به یک کشورغربی رفته باشد، انها آن کشور غربی  را خاستگاه طبیعی آن گیاه یا  میوه اعلام میکنند.  اگر فلان وسیله  صدها سال پیش درفلان کشور آسیائی یا اروپائی اختراع شده باشد ، انها سعی میکنند که یکی از کشورهای اروپائی را اولین کشوری بدانند که فلان وسیله در آنجا اختراع شده است.  آنها فرهنگهای خوب کشورهای دیگر را پوچ پنداشته و فرهنگهای غلط خود را خوب موجه میکنند. دراین مقاله و شاید در چند مقاله دیگر به برتریهای نظام حقوقی اسلام  خواهیم پرداخت . لازم به ذکر است که کشورهای اروپائی نسبت به رویه های غلط حقوق خود تعصب نشان داده و به راحتی دست از  مبانی غلط حقوقی خود برنمیدارند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: برتریهای نظام حقوق اسلام نسبت به نظامهای حقوقی دیگر کشورها،
[ پنجشنبه 8 دی 1390 ] [ 09:42 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

در مورد صیغه موقت یا همان نکاح منقطع  در همین وبلاگ مطالبی را ارائه دادیم و گفتیم که نکاح منقطع چیست؟  اما مطلبی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار میدهیم در مورد مشروعیت و عقلائی بودن صیغه موقت است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: ازدواج موقت(متعه)،
[ دوشنبه 5 دی 1390 ] [ 06:12 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

معرفی کتاب

1-نام کتاب : تحلیلی برازدواجهای پیامبرو پاسخ به شبهات

نویسنده :‌محمدرضا عباسی

انتشارات: البرز فردانش

شماره تلفن انتشارات:22860260-22868704

شماره تلفن نویسنده: 09125130324

در این کتاب  نویسنده  احکامی از ازدواج را که در مورد آنها شبهه وجود دارد مورد بحث قرارداده  و ازدواجهای مختلف حضرت و همچنین داستانهای مختلف  را که در مورد ازدواجهای پیامبر مطرح شده است را  بیان نموده و به شبهات مذکور جواب داده است.

 

2- نام کتاب : حقوق مالیاتها از منظر حقوق خصوصی

نویسنده :محمد رضا عباسی

انتشارات: نگاه بینه

شماره تلفن انتشارات: 66492933-66414255

نویسنده در این کتاب ضمن تفسیر مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم  اصطلاحات حقوقی مرتبط با آن را نیز بیان نموده و آنها را تفسیر نموده است . همچنین ارتباط و تعارض احتمالی بین عناوین حقوقی مذکور را بیان کرده است . وی هفتاد پیشنهاد با ارزش را نیز برای تغییر مواد قانون مالیاتها پیشنهاد داده است.
[ یکشنبه 4 دی 1390 ] [ 08:58 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]

مقدمه: نکاح منقطع یک نوع ازدواج بحث انگیز بوده که نه تنها دربین مکاتب آسمانی مختلف کمترمثل و مانندی داشته حتی مشروعیت آن مورد اتفاق فرق اسلامی نبوده و علمای اهل سنت و جماعت آن را مشروع نمیدانند. اهل سنت معتقد هستند که تاسیس مذکور بعد از پیامبر(ص) بوسیله خلیفه دوم نسخ گردید ، علمای شیعه معتقد هستندکه هیچیک ازخلفا حق قانونگذاری نداشته اند ونمیتوانسته اند قانونی را نسخ نمایند. بنابراین نکاح منقطع بعد از دوران نبوت مانند زمان آن حضرت باید مجاز باشد. در این مقاله درمورد احکام صیغه موقت (ازدواج موقت) بحث کرده و در مقاله های دیگر عقلائی بودن و مشروع بودن این نوع ازدواج مورد بحث قرارخواهد گرفت.


ادامه مطلب

طبقه بندی: ازدواج موقت(متعه)،
[ پنجشنبه 1 دی 1390 ] [ 06:54 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت